Yr 10 Legal Studies excursion to Frankston Magistrates Court